Tervezési tevékenység

 A Kiszelovics és Társa Településtervező Kft teljeskörű településtervezői tevékenységet végez.

Településtervezési tevékenység:

Településrendezési eszközök készítése


Településrendezési eszközök módosítása


Településképi arculati kézikönyvek készítése és módosítása


Településképi rendeletek készítése és módosítása


Főépítészi tevékenység


Településrendezési szakértői tevékenység


Településrendezési szaktanácsadás

 


 

 

Településrendezési eszközök

A teljes közigazgatási területre készülő településrendezési tervek  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről 314/2012 (XI. 8. ) Kormányrendeletben rögzítettek szerint készítjük, melynek a főbb tartalmi elemei  a Kormányrendeletben meghatározottak szerint:

> Megalapozó vizsgálatok
> Településfejlesztési Koncepció
> Integrált Településfejlesztési Stratégia (nem kötelező tartalmi elem)
> Településszerkezeti terv és leírás
> Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv

Kötelező dokumentumok:

> Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány
> Környezeti Értékelés (2/2005. I. 11. Korm. rendelet szerint)

 

Településrendezési eszközök módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben rögzített tartalommal készítünk területfelhasználási egységekre, tömbökre településrendezési terv módosítást. Vállajuk beruházói finanszírozású településrendezési terv módosítást

 

Településképi Arculati Kézikönyvek készítése és módosítása

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján, az abban foglalt kötelező tartalmi elemek és fejezetek kidolgozásával, helyszíni adatgyűjtéssel és fotózással készítjük, módosítjuk. Az elkészült kézikönyvet a jogszabályban előírtak szerint egyeztetjük és jóváhagyásra átadjuk.

 

Településképi rendeletek készítése vagy módosítása

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján összhangban a településképi arculati kézikönyvvel, a hatályos HÉSZ településképi előírásainak figyelembe vételével készítjük el a rendelet – tervezetet. Szükség szerint párhuzamosan a hatályon kívül helyező rendelkezések kapcsán a helyi építési szabályzat módosítása. A településképi rendelet, vagy rendelet módosítás egyeztetése, Képviselő – testületi döntésre történő előkészítése.

 

Főépítészi tevékenység

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján települések elsősorban településrendezési eszközök készítésével vagy módosításával, településképi arculati kézikönyvek készítésével vagy módosításával és településképi rendeletek készítésével vagy módosításával összefüggő főépítészi tevékenység végzése

 

Szakértői tevékenység

Településrendezéssel kapcsolatos szakértés, tanulmányok készítése.

 

Szaktanácsadás

Településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadás.

 


KAPCSOLAT AKTUALITÁSOK

Lépjen kapcsolatba velünk

Keressen fel minket elérhetőségeink bármelyikén, vagy az alábbi űrlapon is írhat nekünk.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com